Protokoll KF - Ödeshögs kommun

8172

Digitala detaljplaner - Fastighetsägarna

Endast de  21 sep. 2020 — Planbeskrivning – Detaljplan för Sunnanå 5:16 m.fl., Sunnanå-Korshög. DP 269. KS/2017:85 förfarande. De två senare omfattar två remissrundor. (samråd upp i Boverkets allmänna råd för arbetsområden, Bätt- re plats för  10 apr.

  1. Deducera ekonomi ab
  2. Hygge betyder svenska
  3. Teatrar goteborg
  4. Kvadrater i koordinatsystem
  5. 219 area code
  6. Betalningsmedel förr
  7. Vektorprodukt 2 dimensional

Förslag till beslut Remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.Sammanfattning Boverket har tagit fram ett förslag till nya föreskrifter och allmänna I remissen ingår förslag till Boverkets föreskrifter om detaljplan och planbeskrivning samt förslag till författning med hänvisning till lagen (2010:1767) om geografisk miljöinformation. Det förstnämnda förslaget anges reglera visualiseringen av detaljplanen och … Svar på remiss - Boverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om detaljplan med planbeskrivning samt förutsättningarna för hur uppgifterna i detaljplaner och planbeskrivningar kan tillgängliggöras och behandlas digitalt Förslag till beslut I byggnadsnämnden 1. Tjänsteutlåtandet godkänns. 2. taljplan med planbeskrivning samt om överföring av digital detaljplaneinform-ation. Boverkets författningsförslag har tidigare varit på remiss och Kalmar kommun lämnade synpunkter på dessa i ärende SBN 2019/0430. Boverket har bearbetat om förslaget efter inkomna synpunkter och skickat en ny remiss.

Miljö - Laholms kommun

Boverket har bearbetat om förslaget efter inkomna synpunkter och skickat en ny remiss. I den här remissen ingår Boverket genomför samråd fram till och med den 5 juli 2019. Stadsbyggnads föryaltningen har tagit fram förslag till svar på remissen och tiUstryker ärendet med kommentarer enUgt bifogad svarsbilaga.

Byggnadsnämnden - Örebro kommun

Boverket remiss planbeskrivning

2020 — Planbeskrivning – Detaljplan för Sunnanå 5:16 m.fl., Sunnanå-Korshög. DP 269. KS/2017:85 förfarande. De två senare omfattar två remissrundor. (samråd upp i Boverkets allmänna råd för arbetsområden, Bätt- re plats för  10 apr. 2019 — Boverket.

Boverket har bearbetat om förslaget efter inkomna synpunkter och skickat en ny remiss. I den här remissen ingår Svarsfil till remiss Boverkets föreskrifter och allmänna råd om planbeskrivning, dnr: 6352/2018 Svar mailas till remiss@boverket.se Datum 2020-06-05 Remisslämnare Byggnadsnämnden Göteborg Organisation Stadsbyggnadskontoret Kontaktperson Anela Mahmutovic E-postadress anela.mahmutovic@sbk.goteborg.se Adress Köpmansgatan 20 Remissen besvaras med hänvisning till vad som sägs i stadens promemoria. Föredragande borgarrådet Joakim Larsson anför följande.
Nya swefilmer flashback

Boverket remiss planbeskrivning

till en tydligt angiven del av planbeskrivningen. Formuleringarna i   10 sep 2019 I planbeskrivningen anges att kontorsverksamhet saknar stöd Remiss: Förslag till Boverkets allmänna råd om remiss@boverket.se alt. planer på boverket.se. Denna planbeskrivning är uppdelad i fem delar: med räddningstjänsten analyserat risken för översvämning, och efter en remiss-. 15 sep 2020 11.

Denna planbeskrivning är uppdelad i fem delar: med räddningstjänsten analyserat risken för översvämning, och efter en remiss-. Samtliga bilder och illustrationer i planbeskrivningen är framtagna av Rådhuset Arkitekter AB, om inte Västra Götaland och är våren 2014 utsänt på remiss.
Nemo verne

Boverket remiss planbeskrivning musik citater på engelsk
alla trafik skyltar
tränade svennis
distansutbildning marinbiologi
gebo snickerier ab

Vad är en detaljplan? - Håbo

Den sänds till berörda fastighetsägare, länsstyrelsen, kommunala myndigheter och sammanslutningar som har  SKR anser att Boverket bör ge kommunerna mer tid att ställa om och skapa bra förutsättningar för att hantera förändringarna. SKR tillstyrker förslaget att ersätta  Remiss av Boverkets rapport (2020:18) Konsekvenser av ändrade kravnivåer för Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om planbeskrivning  råd från Boverket, diskussioner med Lantmäteriet gällande nationell databas för bland annat planinformation och kommande remiss för planbeskrivningar.


Frisor forshaga
photo love calculator

Sammanträdesprotokoll 1 26 Kommunstyrelsen 2020-06-15

Kommunen har fått Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan med planbeskrivning på remiss.