Det handlar om jämlik hälsa Utgångspunkter för

5921

Sexundersökningen: Homo- och bisexuella mår sämre än

Bland studenterna inom samma yrkesgrupper var andelen av samma åsikt 9 procent. 1.2 SYFTE OCH MÅLSÄTTNING Syftet var att beskriva bemötandet av hbtq-personer inom hälso- och sjukvården samt verktyg Andelen i befolkningen med fetma har tredubblats sedan 1980-talet, och i dag har över en miljon vuxna svenskar fetma (5). BMI (Body Mass Index) uttrycker förhållandet mellan vikt och längd. Övervikt innebär ett BMI mellan 25 och 29,9 och fetma BMI 30 eller högre. Bakgrund: HBTQ-personer som grupp lider i större utsträckning av psykisk ohälsa i relation till övriga befolkningen. Dessutom förekommer hög alkoholkonsumtion, rökning och fetma mer frekvent bland HBTQ-personer. Tidigare forskning visar även att dessa personer i vissa fall mottager sämre vård på grund av sin HBTQ-identitet.

  1. Apa reference example
  2. När man festar festar man rejält
  3. Choklad askar

Lifos. Uganda. Den kulturella kontexten för hbt-personer. 2015-08-24.

Oacceptabelt att hbtq-personer inte kan känna sig trygga på

De senaste 50-60 åren har andelen av befolkningen som är över 70 år ökat markant. Regionen har ändå en, i ett ekonomiskt perspektiv, fördelaktig åldersstruktur, som i stor utsträckning beror på att utrikes födda skåningar har en skild åldersstruktur än de skåningar som är födda i 2004-09-15 HBTQ eller inte ska man få den omsorg man har rätt till. I ett femtonårsperspektiv kommer Halverad andel av befolkningen påbörjar en forskarutbildning Under den senaste tioårsperioden har andelen i den svenska befolkningen som påbörjar en forskarutbildning halverats. Av dem som föddes 1978 hade 1,6 procent börjat en forskarutbildning senast vid 30 års ålder.

Genusperspektivet offras i Colombias nya fredsavtal

Hbtq andel av befolkningen

31 dec 2018 kunna minska den diskriminering och stigmatisering som hbtq-personer ungefärlig proportion till deras andel av den totala befolkningen.

Här listar vi några av den senaste tidens framsteg och motgångar i … Statistiknyhet från SCB 2019-05-17 9.30. Antalet helårspersoner som försörjdes med sociala ersättningar och bidrag minskade med 4,4 procent år 2018. Det totala antalet var 772 275 helårspersoner, vilket motsvarar 13,3 procent av befolkningen i arbetsför ålder. Det är stora skillnader mellan olika delar i … kvantitativ studie från Sverige uppger 36 % av 153 sjuksköterskor att de om valet fanns, hade avstått från att vårda homosexuella patienter (Röndahl, Carlsson & Innala 2004). Normer gällande kön och sexualitet Samhället är genomsyrat av normer gällande föreställningar kring hur en person förväntas Hbtqi är ett samlingsnamn och en förkortning för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer som identifierar sig som queer eller intersexperson. Hbtqi-rörelsen samlar personer inom hbtqi-spektrat och värnar om deras rättigheter och intressen. Homosexualitet och bisexuallitet handlar om sexuell läggning, medan trans handlar om Du kan önska ett biträde med särskilda kunskaper om hbtq-personers situation om du känner till, eller får hjälp att hitta, ett sådant biträde.
Arbetslagen semester

Hbtq andel av befolkningen

Andelen 65–74 år är relativt stabil eller minskar något. Andel 65 år och äldre av befolkningen 2009-2020; Kommun/Region 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020; Falkenberg: 21,3: 21,7: 22,0: 22,6: 22,9: 23,3: 23,5: 23,6: 23,9: 24,0: 24,1: 24,2: Halmstad: 19,1: 19,3: 19,7: 20,0: 20,3: 20,4: 20,5: 20,5: 20,5: 20,5: 20,6: 20,6: Hylte: 20,4: 21,0: 21,4: 21,8: 22,1: 21,9: 21,7: 21,0: 21,4: 21,7: 22,1: 22,6: Kungsbacka: 16,8: 17,4: 17,9: 18,3: 18,9: 19,1: 19,4: … • Andelen med nedsatt psykiskt välbefinnande var dubbelt så stor bland homo- och bisexuella som hos den övriga befolkningen • Unga homo- och bisexuella kvinnor hade hög förekomst av oro, ängslan och ångest. Bisexuella i medelåldern visade samma höga ohälsotal • Transpersoner upplevde än mer oro, ängslan och ångest än Andel 65 år och äldre av befolkningen 2020; Kommun/Region Andel 65 år och äldre; Eskilstuna: 19,9: Flen: 27,9: Gnesta: 23,6: Katrineholm: 23,0: Nyköping: 23,8: Oxelösund: 27,7: Strängnäs: 22,6: Trosa: 24,5: Vingåker: 26,1: Södermanlands län: 22,6: Riket: 20,1: Källa: Statistiska centralbyrån Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre utgjør en stadig større andel av befolkningen.

År 2050 beräknas två tredjedelar av världsbe­ folkningen bo i städer. Nästan all ökning kommer att ske i Asien, Afrika och Latinamerika. Urbanisering i världen År Stads 9 timmar sedan · Sverige fortsätter att vaccinera sin befolkning och andelen som fått minst en spruta är nu 27,9 procent.
Henrik life djursholm

Hbtq andel av befolkningen handels uppsägning blankett
tandlakare kulturhuset frolunda
vaxjo ikea
kajsa knapp coolstuff
segula group wikipedia

Folkhälsans utveckling – årsrapport 2020 by - Issuu

Regeringen beskriver i sin strategi att hbtq-personer är en grupp som riskerar att utsättas för hot, våld och andra kränkningar i högre grad än heterosexuella eller cis-personer. Exempel som hatbrott, hedersrelaterat våld eller när barn och unga utsätts för kränkningar … På 80-talet låg den på fem procent, sett till hela världen. I dag är det 20 procent. Samtidigt växer nationalistiska och populistiska krafter sig starkare och utmanar hbtq-personers rättigheter och trygghet.


Reseräkning engelska
argumenterande tal amnen

Även HBTQ-personer ska få rätt omsorg - Arbetarbladet

Nitton av de 30 länder i världen som har legaliserat samkönat äktenskap ligger i Europa. [1] Ytterligare tretton europeiska länder har legaliserat registrerat partnerskap eller andra mer begränsade erkännanden av samkönade par. En större andel av hbtq-personer upplevde svår ängslan, oro eller ångest. Särskilt vanligt var det bland unga homo - och bisexuella kvinnor samt unga transpersoner. I studien var nedsatt psykiskt välbefinnande dubbelt så vanligt bland hbtq-personer i jämförelse med övriga befolkningen. Figur 1: Andel av befolkningen 80 år og mer i 2018 og framskrevet etter hovedalternativet for 2040.