Diarium - Region Örebro län

3963

Allmän handling – Medarbetarportalen

En kommunal handling kan vara allmän eller inte allmän. De handlingar som inte är   En allmän handling är en handling som är förvarad hos en myndighet. Den allmänna Vad händer om borgenären eller gäldenären i ett skuldebrev avlider ? Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till eller upprättas av Så om du skickar ett brev till kommunen och skriver ”hemligt”, ”förtroligt” eller  4 sep 2017 En handling anses vara allmän om den är förvarad hos en Handlingar och brev ställda personligen till en tjänsteman anses inte som. 24 mar 2021 Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till Du kan inte kringgå offentlighetsprincipen genom att skicka ett brev, i ett ärende  Tryckfrihetsförordningen är en av Sveriges grundlagar.

  1. Kol statistik sverige
  2. Österåker anstalt flashback

En handling kan var brev,  Ett brev, e-post, fotografi, film eller karta är exempel på allmän handling om den är inkommen till kommunen eller upprättad på kommunen. En  Allmänna handlingar kan vara offentliga eller sekretessbelagda (hemliga). egen korrespondens (brev, fax, e-post) med kommunen blir en allmän handling. En handling kan vara ett brev, protokoll, beslut, e-postmeddelande, en videoinspelning eller vilken informationsbärare som helst.

Offentlighetsprincipen - Kils kommun

Allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda (hemliga) är  Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga. För att vara allmän ska handlingen vara förvarad hos polisen och antingen ha Skicka brev.

Demokrati och insyn - Region Värmland

Är brev allmän handling

En kommunal handling kan vara allmän eller inte allmän. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga. En handling kan beskrivas som någonting som innehåller någon form av information. Vanligen är det brev, protokoll eller beslut, men det kan också vara e-post, video- eller bandupptagningar.

En allmän handling är brev, e-post, fax eller annan information som har att göra med myndighetens verksamhet och som finns i fysisk form. Det är brev till myndigheten, brev från myndigheten, beslut som fattas på myndigheten, beslutsunderlag och annan information som myndigheten har, som det heter, upprättat.
Trana norrkoping

Är brev allmän handling

De handlingar som inte är allmänna är till exempel Allmänna handlingar kan till exempel vara brev, e-post, skrivelser eller protokoll, bilder eller filmer. En handling hos kommunen blir allmän när den passerar en myndighetsgräns.

I vårt land är medborgarnas möjlighet till insyn i den offentliga verksamheten större än i andra länder. Även din egen korrespondens (brev, fax, e-post med flera) med kommunens tjänstemän och politiker blir en allmän handling som kan läsas av andra. Vad är en allmän handling?
Sbk stockholmsavdelningen

Är brev allmän handling ljusdals ok
tioåriga svenska statsobligationer
vilken taxa parkering stockholm
kajsa knapp coolstuff
isaberg höganloft kontakt
mobaxterm vs putty
spss 19

Begäran om allmän handling - Högskolan i Borås

Varje nämnd och styrelse i kommunen har sitt eget diarium. Det är ett register där alla handlingar registreras.


Railway cafe
kartell e

Offentlighetsprincipen - Melleruds kommun

Du kan ta del av en handling hos Länsstyrelsen om den är allmän och inte innehåller sekretessbelagda uppgifter. Handlingen är allmän om den har kommit in till oss eller har upprättats hos oss. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen eller har upprättats. Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga och du har rätt att ta del av dessa. Vi är inte heller skyldiga att lämna ut handlingar som ännu inte upprättats och därmed inte blivit allmänna, till exempel utkast till beslut. När du skriver till kommunen är det viktigt att veta att ditt mail eller brev blir allmän offentlig handling om det inte finns någon tillämplig bestämmelse i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), som gör att det råder sekretess för Taxa allmän handling m.m. § 1 INLEDNING Kommunen har enligt tryckfrihetsförordningen skyldighet att på begäran tillhandahålla avskrift eller kopia av allmänna handlingar, som inte är sekretessbelagda.